Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “görev” yahut “iş” manaına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda idare ve hükümet meselelerinde kullanılırdı.

Midi Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak ciğerin kullanılmaya başlangıçlandı. Bu görevliler, örneğin talih daireleri yahut kiliselerde çeşitli meselelerle sorumlu olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi henüz geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişâlâ tanımlamak ciğerin kullanılmaya başlangıçlandı. Günümüzde, “official” kelimesi umumiyetle hükümet, spor yahut iş dünyası gibi resmi bir konumda mevcut kişsonra yahut kurumları tanımlamak ciğerin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, kelime resmi yahut salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişâlâ tanımlamak ciğerin kullanılmaya başlangıçlamıştır.